Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019

Create: T4, 11/27/2019 - 09:53
Author: admin

     Trong 02 ngày 25 - 26/11/2019, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019. Đại biểu Trung ương có đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ, nghệ nhân ưu tú, nhân dân cùng 250 đại biểu đại diện cho 656 nghìn đồng bào DTTS trên địa bàn toàn tỉnh.

     Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2014, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống người dân ngày càng được được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Tốc độ giảm nghèo bình quân đạt 3,61%/năm, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, các chương trình, chính sách được phát huy hiệu quả, 100% người nghèo và người DTTS, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí, trên 97% trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.

     Ghi nhận những nỗ lực của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Bộ Trưởng, Chủ nhiệm, Ủy ban dân tộc tặng thưởng bằng khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng bằng khen cho 19 tập thể, 33 cá nhân.

tt

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân (nguồn: langson.gov.vn)

 

dt

Đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc trao Bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể, các nhân  (nguồn: langson.gov.vn)

ub

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân (nguồn: langson.gov.vn)

                                                                         Ong Thị An, Ban TĐKT