Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V giai đoạn 2020 – 2025

Submitted by admin on T5, 09/17/2020 - 16:41

     Sáng ngày 8/9/2020, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

     Tham dự Đại hội còn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn; đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Huy Giang, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 228 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

74.1
Quang cảnh Đại hội

     Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, vì vậy các phong trào được tổ chức thường xuyên, liên tục, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong xã hội, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến với những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo đã được chia sẻ, học tập, nhân rộng tại các địa phương, đơn vị, từ đó mang lại hiệu quả cao trong công tác, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong giai đoạn vừa qua.

     Trong giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của tỉnh ước đạt 7,8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,5 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 5 năm ước đạt 31.998 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 12.623 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 8,1%; Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đã có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 29,46%), có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ gần 26% năm 2015 xuống còn gần 8% năm 2020, bình quân hằng năm giảm 3,6%.

     Công tác khen thưởng của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020 cũng được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và đảm bảo tính công bằng, khách quan, khen đúng đối tượng, đúng thành tích, đặc biệt công tác khen thưởng ngày càng quan tâm hướng về cơ sở, khu vực nông thôn, biên giới; quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất và công tác ở những nơi khó khăn. Bên cạnh đó chú trọng khen thưởng đối với nông dân, gia đình có mô hình kinh tế hiệu quả, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp bình quân 5 năm qua đạt 70,4%. Tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ, đơn vị cơ sở đạt bình quân 75%. Công tác khen thưởng đột xuất, theo chuyên đề gắn với các phong trào thi đua được quan tâm và thường xuyên thực hiện.

     Trong 5 năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 151.300 tập thể, cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho 8.889 tập thể, cá nhân, tăng 2.164 tập thể, cá nhân (24,29%) so với giai đoạn 2010 - 2015. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước đã tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 594 tập thể, cá nhân, tăng 166 tập thể, cá nhân (27,94%) so với giai đoạn 2010 – 2015.

     Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn của tỉnh Lạng Sơn trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua, đồng chí nhấn mạnh Lạng Sơn tuy là tỉnh miền núi, biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, nằm trong vùng có địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, nhưng những năm qua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã đề ra. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị, trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Lạng Sơn cần tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà về thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; Tỉnh cần tiếp tục triển khai các các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giao đoạn tới cụ thể: tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, du lịch; củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững...

     Đồng chí Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến. Coi trọng và thực hiện việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền. Phấn đấu trong thời gian tới, các cấp, các ngành ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến được tuyên truyền rộng rãi và lan tỏa trong xã hội.

     Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng rằng với những nội lực vốn có và cả sự quyết tâm, tỉnh Lạng Sơn sẽ phát huy thành tích đã đạt được và từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới, lập nhiều thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

     Trong dịp này, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 600 triệu đồng cho Chương trình An sinh xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

     Tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

74.2
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

     Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 03 cá nhân là Lãnh đạo của tỉnh Lạng Sơn, trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 09 tập thể; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 01 cá nhân và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số tập thể, cá nhân khác.

74.3
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các đơn vị

     Đại hội đã thông qua danh sách đoàn đại biểu của tỉnh Lạng Sơn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm 13 đồng chí.

     Trước đó, vào chiều 7/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ em tại huyện Chi Lăng.

  Hoàng Quốc Thịnh
  Ban Thi đua - Khen thưởng