Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn khảo sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Create: T7, 09/25/2021 - 23:10
Author: admin

       Sáng ngày 23/9/2021 tại Sở Nội vụ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn khảo sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

       Tham dự buổi khảo sát chuyên đề có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, các thành viên đoàn khảo sát, đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Hội TNXP tỉnh, UBND thành phố, UBND huyện Cao Lộc.

QS1

Toàn cảnh Hội nghị

       Thay mặt cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; báo cáo nêu rõ kết quả triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2018-2020 cụ thể: kết quả khen thưởng giai đoạn 2018-2020 cấp tỉnh đã tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho 5.865 tập thể, cá nhân; khen thưởng cấp Nhà nước 331 tập thể, cá nhân. Công tác thi đua, khen thưởng trong những năm qua luôn được các cấp, các ngành quan tâm, tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp tăng so với các năm trước; công tác thi đua, khen thưởng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực phấn đấu trong công tác cũng như trong lao động sản xuất. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng vẫn gặp không ít những khó khăn, tồn tại hạn chế. Lãnh đạo Sở Nội vụ đã đưa ra những nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng.

QA1

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

       Hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc của các Sở, ban, ngành khi thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng áp dụng triển khai thực tiễn tại đơn vị, qua đó đề xuất Quốc hội về một số nội dung trọng tâm sửa đổi về Luật thi đua, khen thưởng như: đối tượng, hình thức khen thưởng, mức tiền thưởng.

QD

 Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

       Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận, biểu dương kết quả công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến phát biểu, các kiến nghị của các thành viên Đoàn khảo sát, các sở ngành, hoàn thiện báo cáo. Trong thời gian tiếp theo, đồng chí đề nghị cơ quan các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tích cực đề xuất các nội dung đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân điển hình tiên tiến, công tác kiểm tra, giám sát để qua đó phát huy vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thi đua phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                       Lương Thị Nga
                                                                                 
Phòng THHC, Ban Thi đua - Khen thưởng