Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Create: T7, 05/27/2023 - 16:27
Author: admin

       Thực hiện kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023 đã đề ra. Sáng ngày 26/5 Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Phòng Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác thi đua khen thưởng cho cán bộ Chữ thập đỏ các cấp, các câu lạc bộ trực thuộc.

       Tham dự lớp tập huấn có trên 45 đại biểu tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Phòng Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ quán triệt, phân tích làm rõ một số nội dung về công tác TĐKT mà cán bộ Hội các cấp làm công tác thi đua khen thưởng quan tâm như  Luật Thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh  liên quan đến công tác Thi đua- Khen thưởng, cách xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua, cách viết báo cáo thành tích, hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp, các tiêu chí để bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Trao đổi giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bình xét thi đua khen thưởng các nội dung liên quan khác nhằm giúp cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng vận dụng vào thực tế trong quá trình tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, sơ, tổng kết, đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đúng quy định.

       Qua hội nghị các đại biểu đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác thi đua góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 

     Một số hình ảnh tại Hội nghị
     1.  Đ/c Nông Bích Thuận,Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phát biểu khai mạc Hội nghị

5q

     2. Đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó trưởng Phòng Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh giảng viên lên lớp tập huấn

6q

 

7q

 

 

Hoàng Việt Hưng
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn