Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

Create: T5, 08/22/2019 - 08:05
Author: admin

     Sáng ngày 21/8/2019, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Đức Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội; bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ với hoạt động vay vốn, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Tính đến hết tháng 6/2019, tổng nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi là 2.869,6 tỷ đồng, tăng 976,6 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm là 68,01 tỷ đồng, chiếm 2,4% tổng nguồn vốn, tăng 32,98 tỷ đồng so với năm 2014. Tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng ưu đãi đạt 2.819,4 tỷ đồng với 70.827 khách hàng còn dư nợ, tăng trưởng tín dụng trong 5 năm là 930,8 tỷ đồng. Trong 5 năm qua đã có 150.314 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn, giúp gần 30.000 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 29,5% (năm 2015) xuống còn 15,83% (năm 2018); hơn 6.000 học sinh sinh viên được vay vốn đi học; 7.914 lao động được tạo việc làm; gần 60.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng, sửa chữa, cải tạo…

Nhân dịp này, có 05 tập thể, 08 cá nhân đã tặng Giấy khen của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định tặng bằng khen cho 15 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đó là:

* TẬP THỂ:

1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

3. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn;

4. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc;

5. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng;

6. Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan;

7. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn;

8. Hội Nông dân huyện Lộc Bình;

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Văn Quan;

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Sơn;

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chi Lăng;

12. Ủy ban nhân dân xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng;

13. Ủy ban nhân dân xã Mông Ân, huyện Bình Gia;

14. Ủy ban nhân dân xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng;

15. Hội Cựu chiến binh xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc.

 * CÁ NHÂN:

1. Bà Trương Thu Hòa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh;

2. Ông Trần Việt Sơn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

3. Ông Trần Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Văn Lãng;

4. Ông Nguyễn Đình Đại, Bí thư Huyện ủy Văn Quan;

5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Cao Lộc;

6. Ông Lương Trương Đạt, Bí thư Huyện ủy Bình Gia;

7. Bà Đặng Thị Kiều Vân, Bí thư Huyện ủy Tràng Định;

8. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Huyện ủy Đình Lập;

9. Ông Tô Bắc Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn;

10. Ông Hoàng Văn Hùng, thôn Nà Mạ, xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình;

11. Ông Nông Văn Chỉ, thôn Áng Mò, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định.

 

pct

 
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh).

                                      Trần Văn Ba, Ban TĐKT