Ngành Thông tin và Truyền thông phát động thi đua “phấn đấu 100 ngày tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021”

Create: T6, 09/17/2021 - 16:52
Author: admin

          Nhằm tăng tốc, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm năm 2021, lập thành tích chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2021). Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) phát động thi đua “Phấn đấu 100 ngày tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021” với chủ đề thi đua là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.

aqq

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Phát động 100 ngày hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

          Với phương châm “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá!”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tích cực, chủ động tham mưu, tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Công văn số 3037/BTTTT-TCCB ngày 11/8/2021, bao gồm 15 nhiệm vụ cụ thể như sau:

          (1) Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi Kế hoạch được ban hành. (2) Phát triển kinh tế số, cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử. Hoàn thành giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 trên địa bàn 6 huyện/thành phố, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 50% hộ gia đình có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, 10% đầu tầu nhằm dẫn dắt kinh tế số, xây dựng lực lượng công nghệ đến tận thôn/bản. (3) Hoàn thành và khai trương Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. (4) Chuyển đổi số ngành: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp, Nội vụ, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo. (5) Thực hiện rà soát, xây dựng phương án nâng tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến mức độ 4 đạt 20% trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. (6) Xây dựng Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh với 10 modul dịch vụ thông minh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và của UBND tỉnh, nâng cao hiệu quả của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. (7) Xây dựng Cổng dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn. (8) Xây dựng hệ thống mạng lưới IoT quan trắc môi trường và hệ thống mạng lưới giám sát khai thác mỏ tỉnh Lạng Sơn sử dụng công nghệ số. (9) Tăng cường triển khai ứng dụng quản lý, chứng nhận tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19: phấn đấu 100% người dân được tiêm chủng vắc xin đều được quản lý trên nền tảng số về quản lý và chứng nhận tiêm chủng. (10) Quy hoạch, thiết lập mạng truyền số liệu chuyên dùng làm hạ tầng số cho chính quyền số từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. (11) Chính thức khai trương 200 ATM mềm tại các điểm phục vụ vào khai thác và cung cấp dịch vụ, phục vụ nhu cầu của người dân tại các xã. (12) Xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ. (13) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông VNPT, MOBIFONE, VIETTEL tăng cường dùng chung hạ tầng trên địa bàn tỉnh. (14) Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông hình ảnh tích cực của tỉnh Lạng Sơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng; Truyền thông có hiệu quả trên 20 cơ quan báo chí trung ương. (15) Liên thông, kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice với Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử để thống nhất thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên một hệ thống.

          Phong trào thi đua sẽ được tổng kết đồng thời với việc tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021.

Phạm Thị Thảo
Trung tâm CNTT và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông