Nhân dân và cán bộ huyện Văn Quan ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 17/8/1910 – 17/8/2020

Submitted by admin on T2, 03/02/2020 - 22:20

          Để động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và học tập phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020). Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực công tác, hướng tới mọi tầng lớp nhân dân trong huyện với tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm” và “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. 

        Bằng sự quyết liệt, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng thuận của nhân dân, trong năm 2019, Nhân dân và cán bộ huyện Văn Quan đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu, đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước khối các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn, kết quả cụ thể như sau: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 12,29% (mục tiêu 10,2%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 28,9 triệu đồng (mục tiêu 25 triệu đồng). Diện tích trồng rừng tăng mạnh gần 30%, tổng sản lượng Hồi tươi thu hoạch trong năm được 19.554 tấn, đạt 130,36% kế hoạch, doanh thu từ Hồi đạt 630 tỷ đồng, 02 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua:

        - Mô hình cơ quan, đơn vị kiểu mẫu tiêu biểu như: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo… là các tập thể cơ quan, ban, đơn vị thuộc huyện thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; phong cách, lề lối làm việc của công chức, viên chức khoa học, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao; duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đạt trong sạch vững mạnh; cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

        - Mô hình, điển hình trong phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới: như:  xã Vân Mộng, Xuân Mai, Tràng Phái, Văn An, Yên Phúc, Tân Đoàn là các xã đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, xã Vân Mộng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bà Lương Thị Nớp  thôn Bản Nhang, xã Phú Mỹ, huyện Văn Quan đã tham gia hiến đất làm đường giao thông 1.800m2, đóng góp 18 triệu đồng ủng hộ xây dựng nông thôn mới; Nhân dân thôn Nam xã Yên Phúc huyện Văn Quan đã vận động 21 hộ hiến được 1.197 m2 đất thông, vận động 131 hộ ủng hộ tiền mặt được 115,3 triệu.…

dien hinh

 

Toàn cảnh nông thôn mới xã Vân Mộng

(Ảnh từ nguồn Cổng TTĐT huyện Văn Quan)

        - Mô hình phát triển kinh tế: Mô hình trồng lúa nhật của Hợp tác xã Nông lâm thương mại tổng hợp; Mô hình nuôi cá lồng của ông Triệu Văn Vượng phố Tân Minh, thị trấn Văn Quan; Mô hình trồng ươm giống cây trồng của ông Vy Văn Thọ, thôn Nà Rọ, xã Song Giang, huyện Văn Quan.

dien hinh

Mô hình nuôi cá lồng ở huyện Văn Quan

(Ảnh từ nguồn Internet)

 

        - Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt: Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Tri Lễ, Trường TH&THCS xã Khánh Khê, Trường PTDT BT TH&THCS xã Hòa Bình, trường Tiểu học 1 Thị trấn, Tiểu học xã Lương Năng; Mầm non thị trấn, Mầm non Tú Xuyên, Mần non Tân Đoàn… gương điển hình trong phong trào tiêu biểu như: cô giáo Triệu Thị Hoàn, Giáo viên Trường Tiểu học xã Vĩnh Lại, huyện Văn Quan; cô Triệu Thị Phượng Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Văn Quan; cô Phùng Thị Quỳnh, Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Văn Quan...

          Với những thành tích đạt được trong năm 2019, huyện Văn Quan đã được suy tôn nhất cụm thi đua, được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019./.


Vũ Thị Thu Hương, Phòng Nghiệp vụ TĐKT, Ban TĐKT