Những thành tích nổi bật của ngành giáo dục và đào tạo huyện Hữu Lũng trong công tác bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình tiên tiến

Submitted by admin on T6, 11/30/2018 - 14:45

     Năm học 2017 - 2018, toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện Hữu Lũng có 82 đơn vị trường học, trong đó có 28 trường mầm non, 26 trường tiểu học, 25 trường THCS và 03 trường TH&THCS, với 1.009 lớp, nhóm lớp; 27.861 học sinh và 2.527 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

     Trong năm học vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng đã tích cực tham mưu cho UBND huyện những nội dung về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục và Đào tạo huyện, kế hoạch xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2018; Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Phối hợp hiệu quả với Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong việc thực hiện các Chỉ thị, Đề án, Kế hoạch về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục trên địa bàn.

     Thực hiện có hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm được Huyện ủy Hữu Lũng phê duyệt năm 2018 là: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/3/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh công tác xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng nhà văn hóa, phòng học mầm non trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 2016 - 2020, Tập trung chỉ đạo xã Sơn Hà đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới (Tiêu chí số 5 và 14). Nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

     Điểm nổi bật trong những năm học vừa qua của ngành giáo dục và đào tạo huyện Hữu Lũng so với các địa phương khác đó là sự vào cuộc, quan tâm của toàn ngành đối với công tác thi đua khen thưởng, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng khen thưởng, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao của ngành và của từng nhà trường.

     Phòng GD&ĐT đã kịp thời ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác TĐKT năm học 2017- 2018; xây dựng ch­ương trình, kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các cụm Mầm non, Tiểu học, THCS có hiệu quả thiết thực, gắn với thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Hội đồng TĐKT hoạt động có hiệu quả, khách quan, bình xét và đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời, chú trọng tới việc phát hiện các nhân tố mới, điển hình mới, đặc biệt các tập thể và cá nhân sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội đồng khoa học sáng kiến hoạt động theo quy định và hướng dẫn của của Hội đồng sáng kiến huyện. Chỉ đạo các cụm thi đua trong toàn ngành thực hiện tốt công tác thi đua trong năm học 2017 - 2018.

     Toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Phong trào “giáo viên giúp đỡ đồng nghiệp phát triển, giáo viên giúp đỡ học sinh tiến bộ“; Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Mô hình Trường học - Công viên được các đơn vị hưởng ứng đã tạo cảnh quan môi trường trong các cơ sở giáo dục ngày càng xanh, sạch, đẹp. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giáo viên mẫu mực” được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong các nhà trường. 100% đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng khuôn viên trường lớp xanh, sạch, đẹp và thoáng mát; có công trình vệ sinh đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho giáo viên và học sinh. 100% đơn vị  trường điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy tắc ứng xử văn hóa nhà trườnggiữ gìn mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên; chú trọng việc hình thành và nâng cao kỹ giao tiếp cho đội ngũ CBQL,GV,NV. Không có hiện tượng ứng xử bạo lực, thiếu văn hóa trong trường học.

     Qua đó, kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 của ngành giáo dục và đào tạo huyện Hữu Lũng đã có nhiều khởi sắc: 63 tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐTT, 18 tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐXS; 2.090 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT, 183 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS; 14 tập thể và 71 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng.

     Nhờ thực hiện tốt công tác phát hiện, nuôi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến, tổ chức nhiều mô hình mới, cách làm hay trong dạy và học, trong năm học vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hữu Lũng đã vinh dự được đề nghị nhiều tập thể, cá nhân các hình thức khen thưởng bậc cao như: 04 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích hai năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 02 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 01 tập thể Trường Tiểu học xã Vân Nham được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 02 tập thể được đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Tiểu học xã Sơn Hà, Tiểu học II Thị trấn); 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động là Trường THCS thị trấn (Huân chương Lao động hạng Nhì) và Trường Mầm non Liên Cơ (Huân chương Lao động hạng ba). Đơn vị dẫn đầu trong ngành giáo dục và đào tạo toàn tỉnh trong năm học 2017 - 2018 về kết quả, số lượng khen thưởng thành tích cấp tỉnh, cấp Nhà nước.

     Những thành tích của các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Hữu Lũng đã phản ánh rất rõ nết công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng các gương điển hình tiên tiến, công tác nuôi dưỡng các tập thể, cá nhân có thành tích, nhằm kịp thời, động viên, khích lệ các thầy cô giáo, các nhà trường nỗ lực thi đua trong quản lý, giảng dạy, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

sonha

Trường Tiểu học xã Sơn Hà tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

                                                                    Trần Văn Ba, Ban TĐKT