Phụ nữ Lạng Sơn sôi nổi các phong trào thi đua

Create: T6, 09/18/2020 - 07:54
Author: admin

     Trong giai đoạn 2015 - 2020 Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn với các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của các cấp Hội. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Hướng dẫn, triển khai, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trên các lĩnh vực. 

1

Cán bộ Hội LHPN tỉnh triển khai các phong trào thi đua tại huyện Lộc Bình

     Các phong trào thi đua của Hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, xuyên suốt nhiệm kỳ; Hội LHPN tỉnh triển khai sâu rộng, sáng tạo, cụ thể hóa theo 07 nhóm đối tượng tiếp cận; ban hành kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng triển khai 06 phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, phụ nữ với chủ đề từng năm; Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp Hội linh hoạt, sáng tạo, triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã xác định rõ vai trò cụ thể của các cấp Hội trong xây dựng nông thôn mới, có trên 500 công trình, phần việc đăng ký, hỗ trợ xây mới 11.525 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động đóng góp trên 41 tỷ đồng, 286.731 ngày công, 25.053 hộ đạt các tiêu chí; duy trì, triển khai xây mới 95 nhà, sửa chữa 27 nhà trị giá trên 1,6 tỷ đồng quỹ Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo; duy trì được 1.932 chi/tổ phụ nữ thực hiện ít nhất mô hình tiết kiệm theo gương Bác, trên 600 mô hình "Dân vận khéo", xây dựng thêm 114 mô hình nuôi lợn nhựa, nhóm phụ nữ tiết kiệm...được trên 16 tỷ đồng, 1.768 kg gạo.

2

Cán bộ Hội LHPN tỉnh tuyên truyền tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình

     Trong giai đoạn 2015-2020, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 271 tập thể, 549 cá nhân, 12 hộ gia đình; cấp huyện, cơ sở biểu dương, khen thưởng 254 tập thể, 398 cá nhân, 47 hộ gia đình; Giới thiệu, biểu dương được 1.438 điển hình, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực, có 29 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc với chủ đề “Phụ nữ Xứ Lạng tự tin làm theo lời Bác”

3

Đ/c Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân,  hộ gia đình có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

     Phát huy tinh thần ''Tương thân, tương ái'', công tác nhân đạo, từ thiện chăm lo cho các đối tượng chính sách, hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp Hội Phụ nữ thực hiện tốt, đã thăm hỏi, tặng 16.450 suất quà trị giá trên 6,9 tỷ đồng; Chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" thực sự phát huy hiệu quả, trong hơn 02 năm triển khai đã tặng trên 600 suất quà, học bổng, xây dựng 27 nhà Mái ấm Biên cương, xây dựng các mô hình sinh kế, công trình phụ trợ, trồng rừng, 40 con bò giống, tổ chức hơn 128 lớp tập huấn với 5.856 người tham dự,... đến các đối tượng thụ hưởng trong Chương trình với số tiền trên 4,8 tỷ đồng. Phong trào "Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ" ngày càng đi vào chiều sâu, các cấp Hội tiến hành rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ ưu tiên, hỗ trợ phụ nữ nghèo ngày công, con giống, cho vay không lấy lãi; phối hợp tổ chức 338 lớp tập huấn/118.345 người dự, có 6.457 hội viên được đào tạo nghề; phong trào thi đua học tập, nâng cao nhận thức, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của phụ nữ ở các cấp hội chuyển biến rõ rệt, tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân... Bằng nhiều hình thức, nội dung thi đua sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cơ sở, tập trung các mô hình điểm, huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ hăng say lao động, sản xuất, công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan đơn vị và của tỉnh hàng năm.

     Trong 05 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 02 Cờ thi đua đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lạng Sơn (năm 2015, 2019), TW Hội LHPN Việt Nam tặng 03 Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội (năm 2015, 2016, 2018). Đồng thời được Bộ Nội vụ, Tổng cục Cảnh sát, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh 17 tặng Bằng khen.

Triệu Thị Hiệp