Sở Nội vụ và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”

Create: T3, 04/19/2022 - 08:21
Author: admin

Chiều ngày 15/4/2022 tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” giữa Sở Nội vụ và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình, đồng chí Vũ Kiều Oanh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình cùng các đồng chí Phòng chuyên môn, Đài PTTH tỉnh, Lãnh đạo và Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Năm 2015, Sở Nội vụ và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, trong đó nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp là xây dựng chuyên mục "Thi đua yêu nước" phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với tần suất 2 số/tuần, thời lượng 10 phút, bắt đầu từ tháng 3/2015. Sau khi chương trình được ký kết, công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh không ngừng được đẩy mạnh và chuyên mục “Thi đua yêu nước” thường xuyên được phát sóng trên đài truyền hình để tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với những nội dung ngày càng phong phú, đa dạng gắn liền với thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời nên đã định hướng dư luận hiểu rõ hơn về những mặt tích cực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đồng thời góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu cũng như tham gia các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong giai đoạn tới, trên cơ sở Đề án nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã cùng thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao kết quả của chương trình phối hợp giữa hai đơn vị được ký kết vào năm 2015, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong việc xây dựng, thực hiện các chương trình, sự kiện của tỉnh về phong trào thi đua yêu nước, về công tác thi đua, khen thưởng trong những năm qua, đồng chí cũng đề ra những nhiệm vụ cần phải thực hiện của chương trình phối hợp trong giai đoạn tới.

Ng1

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Cùng thảo luận tại Hội nghị, Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng với đại diện các phòng chuyên môn của Đài cũng đã đánh giá cao sự phối hợp giữa hai đơn vị về thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong những năm vừa qua, đồng thời thảo luận về các biện pháp, phương thức để thực hiện các nội dung của chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 giữa hai đơn vị.

Ng2

Đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Sau khi thảo luận, hai bên đã thống nhất các nội dung của chương trình phối hợp, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về công tác TĐKT; các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị phát động; các phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh…...; tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh; tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; đưa tin, bài về hoạt động của Hội đồng TĐKT tỉnh, các hoạt động sơ kết, tổng kết, hoạt động xã hội cộng đồng của các cụm, khối thi đua; xây dựng phóng sự phục vụ các chương trình, hội nghị của tỉnh, của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc; các hoạt động biểu dương, tôn vinh trên địa bàn tỉnh; các hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh; tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm với các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu được UBND tỉnh tôn vinh, khen thưởng./.

Ng3

Lãnh đạo 02 đơn vị ký kết chương trình phối hợp

 

Lương Thị Nga

Ban Thi đua - Khen thưởng