Thành công vì trách nhiệm cao và luôn sáng tạo

Create: T6, 07/24/2020 - 15:26
Author: admin

     Anh Đỗ Phi Hùng là Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công trình, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn; Trưởng Ban quản lý Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn; với vị trí, vai trò trên anh đã  “gánh trên vai” nhiều trách nhiệm như: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng; tổ chức nghiên cứu, đề xuất áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, các chính sách và quy định mới liên quan đến xây dựng, đấu thầu; tổ chức giám sát, đôn đốc các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án; quản lý, điều hành việc chấp thuận xây dựng, trật tự xây dựng và nhiều vấn đề khác tại Khu đô thị Nam Hoàng Đồng, một trong những khu đô thị lớn, hiện đại bậc nhất của tỉnh do Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn làm chủ đầu tư; đặc biệt là chịu trách nhiệm về công tác giải phóng mặt bằng, nhiệm vụ luôn khó khăn và rất quan trọng cho việc đảm bảo tiến độ thi công các dự án.

     Nhiều người hỏi anh với bằng ấy trọng trách thì để làm “tròn vai” đã khó nhưng anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vậy bí quyết thành công của anh là gì? Anh khiêm nhường và thẳng thắn trả lời: Tôi không có bí quyết gì ngoài sự tận tâm và luôn trách nhiệm với công việc được giao. Điều thuận lợi với tôi là đội ngũ cộng sự, anh chị em dưới quyền luôn đoàn kết, nỗ lực trong công việc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Công ty phát động. Muốn vậy thì trước hết mình phải làm gương cho họ, quản lý, điều hành hợp lý, giao đúng người đúng việc, động viên, khích lệ kịp thời và cũng thẳng thắn chấn chỉnh những việc làm chưa đúng. Mình là người đứng đầu một bộ phận, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

     Anh Hùng chia sẻ: Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ nhiều khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án. Không ít người dân do hiểu biết pháp luật còn hạn chế, bị một số đối tượng lôi kéo, kích động nên cố tình không chấp hành quy định về giải phóng mặt bằng, thậm chí chống đối người thực thi công vụ. Nhiều năm trực tiếp làm nhiệm vụ này, chúng tôi luôn trăn trở và nghiệm thấy rằng cách thức tổ chức vận động, tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận có ý nghĩa quyết định. Từ đó, cá nhân tôi và các đồng nghiệp rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và đề xuất áp dụng sáng kiến đó.

     Theo sáng kiến, đề xuất của anh Đỗ Phi Hùng thì công tác giải phóng mặt bằng trước đây chỉ được giao cho một số cán bộ của Phòng Kỹ thuật – Công trình, nhưng nay Công ty khuyến khích toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia. Tích cực phối hợp và tranh thủ sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng tuyên truyền, vận động người dân có đất trong vùng dự án. Đồng thời xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, tăng cường trách nhiệm của những người trực tiếp thực hiện công việc này.

     Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất được triển khai nhanh chóng, đạt nhiều kết quả tích cực hơn, góp phần rất quan trọng vào việc đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công 2 dự án khu đô thị do Công ty làm chủ đầu tư. Cụ thể như: Trong năm 2019, tổng diện tích đã chi trả giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và Dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I là 7,67ha, tăng 168,2% so với năm trước; tương đương tổng số tiền đã chi trả là trên 43,8 tỷ đồng, tăng 171% so với năm trước. Lũy kế đến hết năm 2019, Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng đã giải phóng được 32,6/51,6ha, đạt 63,18%; Dự án Điều chỉnh mở rộng đã giải phóng mặt bằng được 18,2/25,73ha, đạt 70,7%...

     Theo nhận xét của lãnh đạo Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn, anh Đỗ Phi Hùng là người năng động, sáng tạo. Trong những năm gần đây anh liên tục có những sáng kiến, cách làm mới được đưa vào áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ như năm 2017, anh có sáng kiến “Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng”; năm 2018 là sáng kiến “Cải tiến biện pháp tổ chức thi công”. Đặc biệt, năm 2019, anh Hùng và các cộng sự có sáng kiến rất đáng chú ý mang tên Mô hình dân vận khéo trong “Công tác đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai các hạng mục công trình tại Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, Thành phố Lạng Sơn”.

     Từ những kinh nghiệm và phong cách làm việc của anh Hùng trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả như trên, từ đó anh đã được các cấp, các ngành vinh danh, khen thưởng, đặc biệt là được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các năm 2017, 2018, 2019. Nhưng với anh, điều quan trọng và có ý nghĩa hơn cả đó là kết quả công tác của mình đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung, vào sự phát triển lớn mạnh của Công ty nơi anh gắn bó.

     Anh luôn được Ban Lãnh đạo công ty đánh giá cao và đạt được nhiều thành tích, được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp tin tưởng, quý mến, nhưng anh Đỗ Phi Hùng luôn không ngừng phấn đấu, học tập và tu dưỡng rèn luyện bản thân, cá nhân luôn tâm niệm rằng phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của Công ty và góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn./.

1

anh Đỗ Phi Hùng chỉ đạo thi công công trình

 
  Nguyễn Thị Thảo
  Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn