Thành phố Lạng Sơn hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Create: T2, 05/18/2020 - 17:53
Author: admin

Trước tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai; nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025; hưởng ứng phát động đợt thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Văn bản số 442/PĐ-UBND ngày 01/5/2020, UBND thành phố Lạng Sơn phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 06/5/2020 đến ngày 30/9/2020, với chủ đề: “Ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020” tới các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố với các nội dung cơ bản như sau:

     1. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động các đợt thi đua cao điểm, chuyên đề, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thức XXIII, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V.

     2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế: Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra.

     Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Hoàn thiện dự thảo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng tiêu chuẩn hóa 02 sản phẩm OCCOP đạt hạng 3 sao cấp tỉnh. Hoàn thành xây dựng xã Mai Pha đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, hoàn thành xây dựng 05 khu dân cư kiểu mẫu. ng tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nỗ lực phấn đấu cân đối thu, chi ngân sách hoàn thành thu vượt trên 5% dự toán tỉnh giao. Xử lý, thu hồi nợ thuế, tỷ lệ nợ có khả năng thu dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020.

     3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không lơ là, chủ quan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân, triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành sớm các mục tiêu về quản lý sức khoẻ Nhân dân bằng hồ sơ sức khoẻ điện tử. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, qua đó nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm an sinh, góp phần ổn định xã hội.

     Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. Tích cực triển khai xây dựng trường học tự chủ một phần về tài chính. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; linh hoạt điều chỉnh chương trình, phương thức dạy và học, kiểm tra, thi phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, lựa chọn sách giáo khoa, chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình, điều kiện của tỉnh, thành phố

Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu về du lịch thành phố Lạng Sơn; Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”

     4. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

     5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố quốc phòng, an ninh. Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, ma tuý… Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.  Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động đối ngoại Đảng, chính quyền và đối ngoại nhân dân theo kế hoạch.

1

Đồng chí Lê Trí Thức, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp (Ảnh nguồn Internet)

                                                                                                       Vũ Thị Thu Hương