Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

Submitted by admin on T6, 07/12/2019 - 10:08

     Chiều ngày 11/7/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

     Từ năm 2014 đến năm 2018, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, tỉnh Lạng Sơn đã thành lập được 2.359 tổ hoà giải với 14.684 hoà giải viên; đã tổ chức được 3.885 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về hoà giải cho hiện 50.000 lượt cán bộ quản lý, hoà giải viên; bố trí kinh phí mua, cấp phát trên 40 đầu sách pháp luật hỗ trợ cho tủ sách pháp luật của 226 xã, phường, thị trấn với trên 9.000 cuốn sách; biên soạn và phát hành được tổng số hơn 10.000 tài liệu; các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã hoà giải thành 7.702/10.779 vụ việc, đạt tỷ lệ 71,4%, kết quả, chất lượng hoà giải ở cơ sở năm sau tăng cao hơn năm trước. Với những kết quả đã đạt được, toàn tỉnh đã có 356 lượt tập thể, cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen thưởng. Các mô hình điểm, tổ hòa giải điển hình tiên tiến tiếp tục được duy trì và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

     Tại hội nghị, đại biểu các huyện, thành phố, tổ hòa giải ở các cơ sở đã nêu ý kiến làm rõ thêm về một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thời gian tới thực hiện hiệu quả hơn.

     Nhân dịp này, có 09 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở (2014 - 2018), đó là:

     I. TẬP THỂ:

     1. Phòng Tư pháp huyện Tràng Định;

     2. Ủy ban nhân dân xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn;

     3. Ủy ban nhân dân thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập;

     4. Ủy ban nhân dân phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn;

     5. Ủy ban nhân dân xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng;

     6. Tổ Hòa giải thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia;

     7. Tổ Hòa giải thôn Tình Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc;

     8. Tổ Hòa giải thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình;

     9. Tổ Hòa giải thôn Kòn Pù, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan.

     II. CÁ NHÂN:

     1. Ông Hoàng Văn Quyền, Trưởng Phòng Tư pháp, huyện Bình Gia;

     2. Ông Nông Văn Bằng, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Bắc Sơn;

     3. Bà Hoàng Thị Len, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Tràng Định;

     4. Bà Bế Thị Nga, Công chức Phòng Tư pháp huyện Đình Lập;

     5. Bà Triệu Thị Lùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, huyện Cao Lộc;

     6. Ông Nông Việt Dũng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Ủy ban nhân dân xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan;

     7. Bà Nguyễn Thị Lan, Tổ trưởng Tổ Hòa giải thôn Bản Lầy, xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình;

     8. Ông Nông Thành Lạng, Tổ trưởng Tổ Hòa giải thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng;

     9. Ông Lâm Văn Nhầng, Khối Trưởng, Tổ trưởng Tổ Hòa giải khối 6, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn;

     10. Ông Vi Chí Công, Hòa giải viên Tổ Hòa giải thôn Núi Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng.

pct


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân (Ảnh: http://langson.gov.vn).

                                      Trần Văn Ba, Ban TĐKT