Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Submitted by admin on T2, 07/22/2019 - 07:35

     Chiều ngày 17/7/2019, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

     Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 49), công tác quán triệt, phổ biến Quyết định số 49 đã được tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang; quy trình lập hồ sơ, xét duyệt ở các cấp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng chính xác; công tác tổ chức chi trả chế độ trợ cấp, cấp giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến, cấp thẻ bảo hiểm y tế chặt chẽ, nhanh gọn, chính xác, kịp thời, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn; thực hiện tốt công tác lưu trữ, quản lý danh sách, hồ sơ đối tượng chính sách bảo đảm thuận tiện cho công tác xét duyệt, thẩm định, tra cứu và giải quyết các vướng mắc phát sinh. Kết quả, toàn tỉnh có 27.532 đối tượng có Quyết định hưởng chế độ trợ cấp, tổng kinh phí chi trả trợ cấp một lần theo quyết định là trên 56,4 tỷ đồng.

     Nhân dịp này, có 12 tập thể, 15 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đó là:

* TẬP THỂ:

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chi Lăng;

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng;

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Gia;

4. Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

5. Ban Tài chính, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

6. Ủy ban nhân dân xã Đình Lập, huyện Đình Lập;

7. Ủy ban nhân dân xã Thanh Long, huyện Văn Lãng;

8. Ủy ban nhân dân xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc;

9. Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn;

10. Ủy ban nhân dân xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định;

11. Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình;

12. Ban Chỉ huy Quân sự xã Vân Mộng, huyện Văn Quan.

* CÁ NHÂN:

 1. Ông Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng,;
 2. Thượng tá Chu Văn Nguyên, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Gia;
 3. Thượng tá Vũ Ngọc Bộ, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng;
 4. Trung tá Nguyễn Đình Hòa, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
 5. Thiếu tá QNCN Cao Minh Chiến, Nhân viên Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
 6. Thiếu tá QNCN Nông Văn Cảnh, Trợ lý Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
 7. Thiếu tá QNCN Mai Văn Lâm, Nhân viên Chính sách, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đình Lập;
 8. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Thạo, Nhân viên Chính sách, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tràng Định;
 9. Trung úy QNCN Triệu Quang Linh, Nhân viên tăng cường chính sách, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn;
 10. Ông Lý Mạnh Hưng, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hải Yến, huyện Cao Lộc;
 11. Ông Nguyễn Khắc Hiên, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định;
 12. Ông Hứa Văn Tùng, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình;
 13. Ông Hoàng Đức Diệp, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn;
 14. Ông Bế Viết Trường, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng;
 15. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan.

 

pcthuyen


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

                                       Trần Văn Ba, Ban TĐKT