Tổng kết phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020

Create: T6, 10/04/2019 - 15:36
Author: admin

     Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Văn Môn, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố; đại diện các xã, thôn, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

c

Các đại biểu tham dự Hội nghị (nguồn: langson.gov.vn)

     Thực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mớigiai đoạn 2011 - 2020 do Chính phủ phát động, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phát động Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng và tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình, đồng lòng của người dân trên địa bàn tỉnh, qua đó phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn, đặc biệt là ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn, khu dân cư kiểu mẫu có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Không khí thi đua xây dựng nông thôn mới được bao phủ trên khắp các thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh, đã thực sự trở thành phong trào lớn nhất và có sức lan tỏa rộng nhất trong cộng đồng dân cư.

     Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 11 huyện, thành phố phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát động Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” kết hợp với Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội Nông dân tỉnh với Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Liên đoàn Lao động tỉnh phát động Phong trào thi đua gắn với các Phong trào thi đua của tổ chức công đoàn “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn với phong trào xây dựng nông thôn mới; ngành Y tế với phong trào “Ngành y tế chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thông qua phong trào thi đua xuất hiện hàng nghìn mô hình, điển hình tiêu biểu trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng; điển hình trong phát triển kinh tế; các mô hình sản xuất theo hướng bền vững ...

     Sau 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải thiện rõ nét, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; các hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho dân nông thôn được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, ở các xã điểm diện mạo nông thôn được thay đổi rõ nét, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững nhất là khu vực biên giới, nông thôn.

     Việc triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh với xuất phát điểm rất thấp, kết quả rà soát đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2011 toàn tỉnh có 01 xã đạt 10 tiêu chí; 22 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; có 129 xã đạt từ 01-04 tiêu chí; có 55 xã không đạt tiêu chí nào. Bình quân tiêu chí/xã đạt 2,57 tiêu chí. Các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở, môi trường, thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo, bảo hiểm y tế... hầu hết các xã đều chưa đạt.

      Song với quyết tâm chính trị cao, cách làm phù hợp, sáng tạo, tích cực, thực chất không chạy theo thành tích và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, đồng lòng, ủng hộ của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, sau hơn 9 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thu được những kết quả quan trọng toàn diện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc đổi thay. Kết quả, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đến tháng 8/2019, toàn tỉnh có 48/207 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 23,19%), tăng 48 xã so với năm 2011, tăng 35 xã so với năm 2015; dự kiến hết năm 2019 có 61/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 29,46%). Số tiêu chí bình quân/xã đến tháng 8/2019, đạt 10,4 tiêu chí/xã, tăng 7,8 tiêu chí so với năm 2011, tăng 3 tiêu chí so với năm 2015; dự kiến hết năm 2019 số tiêu chí bình quân/xã đạt 11,10 tiêu chí/xã. Đến nay trên địa tỉnh không có xã dưới 5 tiêu chí. Thông qua phong trào thi đua xuất hiện hàng nghìn mô hình, điển hình tiêu biểu trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, điển hình trong phát triển kinh tế, các mô hình sản xuất theo hướng bền vững ...

pb

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

     Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành đã đạt được trong giai đoạn 2011-2020. Về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, các cấp, các ngành, UBND các huyện cần tiếp tục chỉ đạo vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm với phương châm ”Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững dựa trên các yếu tố chính là: Tổ chức lại mô hình sản xuất, xây dựng hạ tầng giao thông, mức thụ hưởng văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an ninh xã hội được bảo đảm, trật tư an toàn xã hội được nâng cao. Về phương pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy người dân là chủ thể, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi lan tỏa từ chính các thôn, xã; cần có sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, sự huy động của các nguồn lực và các cơ chế chính sách phù hợp, bên cạnh đó, quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ; đối với các chỉ tiêu, cần sát với thực tế, có tính khả thi và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

     Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Thủ tướng tặng thưởng bằng khen cho 03 tập thể, 02 cá nhân, 01 doanh nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng thưởng Bằng khen cho 29 tập thể và 20 cá nhân, 08 gia đình, 05 doanh nghiệp.

ct

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua (nguồn: langson.gov.vn)

pct

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

 (nguồn: langson.gov.vn)

                                                                       Ong Thị An, Ban TĐKT