UBND tỉnh tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

Create: T6, 09/13/2019 - 14:09
Author: admin

     Sáng ngày 12/9/2019, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố...

     Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kinh tế tiếp tục giữ được đà phát triển, lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm ước đạt 7,62%; dự kiến hết năm 2019 toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lực lượng vũ trang luôn được quan tâm xây dựng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Hiện toàn tỉnh có 346 cơ sở dân quân tự vệ; lực lượng dự bị động viên được xây dựng đầy đủ các đơn vị, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 79%, gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 10,78%. Thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

     Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019:

* TẬP THỂ (16)

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Sở Tài chính;

3. Sở Giao thông vận tải;

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Gia;

6. Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

7. Phòng Xây dựng phong trào an ninh bảo vệ tổ quốc, Công an tỉnh;

8. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

9. Ủy nhân dân xã Lâm Ca, huyện Đình Lập;

10. Ủy ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng;

11. Ủy ban nhân dân xã Vạn Thủy, huyện Bắc Sơn;

12. Ủy ban nhân dân xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng;

13. Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình;

14. Ban Chỉ huy Quân sự xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định;

15. Ban Chỉ huy Quân sự xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan;

16. Ban Chỉ huy Quân sự xã Quang Lang, huyện Chi Lăng.

* CÁ NHÂN (14)

1. Bà Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính;

2. Ông Nguyễn Đông Bắc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

3. Ông Trần Văn Vẩn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

4. Đại tá Nguyễn Đình Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

5. Đại tá Nguyễn Văn Hương, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

6. Thượng tá Vũ Thắng, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

7. Thượng tá Đặng Văn Tuyến, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự  thành phố Lạng Sơn;

8. Trung tá Phạm Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng động viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng;

9. Đại tá Nguyễn Hồng Đức, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

10. Ông Nguyễn Đức Luận, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

11. Ông Nguyễn Phúc Hoài Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Kế hoạch và Đầu tư;

12. Bà Lê Ngọc Thùy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

13. Ông Tô Ngọc Kính, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lâm Ca, huyện Đình Lập;

14. Ông Hoàng Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan.

bk

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

                                                                            Trần Văn Ba, Ban TĐKT