UBND tỉnh Lạng sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Create: T3, 02/09/2021 - 17:58
Author: admin

     Sáng ngày 06/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND các huyện, thành phố và 92 đại biểu điển hình tiên tiến.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã nhấn mạnh: Trong năm 2020 vừa qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cả nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng trải qua nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là đại dịch covid-19, thiên tai, thời tiết thất thường đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như cản trở các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong toàn tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2020 với những thành tích nổi bật, cụ thể như:Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 7.218 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao và dự toán HĐND tỉnh giao, vượt thu so với năm 2019; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 7,89%, giảm 3% so với cùng kỳ; Năm 2020 có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 3 xã so với kế hoạch,nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 65/181 xã; bình quân 01 xã trên địa bàn tỉnh đạt 12,5 tiêu chí; có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh trên tuyến biên giới được ổn định, giữ vững.>

     Các phong trào thi đua yêu nước với những nội dung thiết thực, bám sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị nên đã có những tác động tích cực, góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, chất lượng khen thưởng ngày càng được nâng lên, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng hướng đến khen thưởng các tập thể, đơn vị cơ sở và những người lao động trực tiếp. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ và ngày càng hiệu quả hơn.

1

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

     Tại Hội nghị, có 04 tập thể đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 16 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020 và phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

2

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

     Cũng trong dịp này, có 36 tập thể đã được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2020.

3

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

     Ngoài ra, có 29 tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, được bình xét trong các cụm thi đua năm 2020;

4

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể được bình xét trong các cụm thi đua

     Tại Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn phát huy truyền thống anh hùng, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, quyết tâm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2021)”.

5

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh phát động thi đua (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh một lần nữa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh năm 2020, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm tiếp tục thực hiện “Mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện một số nội dung như

     Tổ chức, triển khai có hiệu quả ngay từ đầu năm phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, phong trào thi đua đặc biệt chào mừng cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, thi đua lập thành tích kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, quyết tâm hoàn hành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

     Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; tập trung xây dựng Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và tham mưu tổ chức Lễ tôn vinh “Công dân Lạng Sơn ưu tú tỉnh Lạng Sơn” lần thứ nhất. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hướng dẫn các nội dung về xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sáng kiến cấp cơ sở.

     Các cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, trong đó, tập trung tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về TĐKT; về các phong trào thi đua, các mô hình, điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác để tạo sức lan tỏa của các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

     Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý và trình khen thưởng. Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm TĐKT có phẩm chất, đạo đức, năng lực thực tiễn tham mưu tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                                                                              Hoàng Quốc Thịnh

Ban Thi đua - Khen thưởng