UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019)

Create: T3, 08/20/2019 - 08:53
Author: admin

     Sáng ngày 19/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

    Dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo tỉnh: đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

     Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm 2019, trong không khí của những ngày Tháng Tám lịch sử, UBND tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị; tạo sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

     Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề: “60 ngày đêm ra sức thi đua đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019)”. Phong trào thi đua được triển khai từ ngày 19/8/2019 - 19/10/2019 và tập trung vào sáu nhóm nội dung thi đua chủ yếu là:

     (1) Thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong đó đặt ra chỉ tiêu thực hiện xong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp văn hóa, giáo dục, dạy nghề, xúc tiến đầu tư theo kế hoạch. Hoàn thiện, trình Trung ương Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu trên 99% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được giải quyết đúng thời hạn quy định; chuẩn bị điều kiện, sẵn sàng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tối thiểu 30% số thủ tục hành chính ở cấp xã.

     (2) Thi đua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, trong đó tập trung vào các  chỉ tiêu: Phấn đấu trong đợt cao điểm có trên 100 doanh nghiệp được thành lập mới và hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 19/10/2019 đạt 90 - 95% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, hoàn thành các công việc đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật của Dự án vào cuối tháng 9/2019.

     (3) Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó các nhiệm vụ, chỉ tiêu đáng quan tâm là: Tổ chức quyên góp ủng hộ “Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn”, trong đó nêu cao trách nhiệm gương mẫu của 100% cán bộ, đảng viên tham gia quyên góp ủng hộ phong trào. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu đến ngày 19/10/2019, 12 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới.

     (4) Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong đó, hoàn thành việc công nhận thêm 03 trường học đạt chuẩn quốc gia. Nỗ lực hoàn thành các hạng mục phụ trợ, đưa bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường) vào hoạt động cuối tháng 9/2019. Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, khuôn viên, nhà lưu niệm, tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ trước ngày 30/9/2019. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019.

Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế an ninh nhân dân vững mạnh, chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động đối ngoại. Thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên so với cùng kỳ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Lễ tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

     (6) Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”. 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt nội dung cơ bản và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai, thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 112-KH/TU ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ct

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động  

(Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Cũng nhân dịp này, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có bài phát động, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn; ông Hồ Phi Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã có bài phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

huyen

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ đối với phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn  (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn)

     Hưởng ứng phát động phong trào thi đua và thư kêu gọi của UBND tỉnh, từ ngày 10/8/2019 đến nay đã có 35 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ hơn 14 tỉ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã tiếp nhận biển ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp có số tiền ủng hộ từ 50 triệu đồng trở lên; Các đại biểu tham dự cũng đã trực tiếp ủng hộ phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 doanh nghiệp có đóng góp, ủng hộ cho tỉnh từ 500 triệu đồng trở lên trong xây dựng nông thôn mới năm 2019.

     Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

pbt

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

pct thieu

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận biểu trưng số tiền các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

bk

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

ln

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn)

Trần Văn Ba, Ban TĐKT