Quyết định sô 1636/QĐ-UBND V/v Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cho 02 tập thể và 05 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tài chính giai đoạn 2015-2020.

Submitted by admin on T2, 08/24/2020 - 17:00
Số hiệu
1636/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/8/2020
Ngày hiệu lục
24/8/2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký
Hồ Tiến Thiệu