Quyết định số 1960/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi