Quyết định số 2020/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân, vì: đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị dân ca các dân tộc trong đời sống cộng đồng giai đoạn 2015 - 2020.

Create: T3, 10/12/2021 - 23:15
Author: admin
Số hiệu
2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/10/2021
Ngày hiệu lục
12/10/2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký
Hồ Tiến Thiệu