Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Create: T2, 10/21/2019 - 07:34
Author: admin

Chiều ngày 17/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ trì hội nghị. Về phía Trung ương, có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động, Chánh văn phòng BCĐ Tổng điều tra Trung ương.

Tại hội nghị, qua báo cáo kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra năm 2019, số liệu chủ yếu của Tổng điều tra năm 2019 cho thấy: BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thành công, đảm bảo tiến độ, kết thúc vào ngày 20/4/2019. Tổng số dân của tỉnh Lạng Sơn vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 781.655 người. Lạng Sơn là tỉnh đông dân đứng thứ 52/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và thứ 9/14 tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Chất lượng dân số, trình độ dân trí được cải thiện. Tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi được đến trường, biết đọc, biết viết tăng mạnh. Điều kiện nhà ở của đại bộ phận dân cư được cải thiện với hầu hết dân cư có nhà ở kiên cố, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,4 m2/người.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 21tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019:

* TẬP THỂ (10)

1. Công an tỉnh;

2. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê;

3. Chi cục Thống kê huyện Lộc Bình;

4. Chi cục Thống kê huyện Văn Lãng;

5. Chi cục Thống kê huyện Tràng Định;

6. Ủy ban nhân dân xã Đề Thám, huyện Tràng Định;

7. Ủy ban nhân dân xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng;

8. Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn;

9. Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng;

10. Ủy ban nhân dân thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình.

* CÁ NHÂN (20)

1. Ông Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình;

2. Ông Lương Quốc Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện Tràng Định;

3. Bà Vi Thị Lan Hương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Chi Lăng;

4. Ông Lương Văn Công, Thống kê viên cao đẳng, Chi cục Thống kê huyện Văn Lãng;

5. Ông Hoàng Văn Đông, Thống kê viên, Chi cục Thống kê huyện Bắc Sơn;

6. Ông Hứa Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Yến, huyện Cao Lộc;

7. Ông Dương Công Ngoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn;

8.Ông Âu Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Quan Bản, huyện Lộc Bình;

9. Ông Nông Quang Vịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Xa, huyện Đình Lập;

10. Ông Lương Văn Ngọc, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn;

11. Bà Hoàng Thị Huyền, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định;

12. Bà Lê Thị Phượng, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Quốc Việt, huyện Tràng Định;

13. Ông Nông Minh Trường, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Hồng Phong, huyện Bình Gia Sơn;

14. Bà Hoàng Ngọc Tuyền, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã An Hùng, huyện Văn Lãng;

15. Bà Hà Thị Nhoi, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Bắc La, huyện Văn Lãng;

16. Ông Lã Ngọc Bình, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan;

17. Ông Dương Mạnh Cường, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn;

18. Bà Cao Thị Duyên, Công chức Văn phòng - Thống Kê, UBND xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng;

19. Ông Lâm Văn Mạnh, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng;

20. Bà Lâm Thị Diên, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình.

pct

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu trao bằng khen cho các tập thể
có thành tích trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 (ảnh: Báo Lạng Sơn)

                                                                                                              Trần Văn Ba, Ban TĐKT