Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi TĐAQ

Submitted by admin on T2, 06/11/2018 - 08:48