Quyết định số 1077/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 04 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2023.