Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020