Cụm thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2024

Create: T7, 01/13/2024 - 04:23
Author: admin

        Thực hiện Hướng dẫn số 243/HD-SNV, ngày 16/11/2023 của Sở Nội vụ về việc tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023. Được sự đồng ý của Hội đồng TĐKT tỉnh, chiều ngày 09/01/2024, TAND tỉnh Lạng Sơn - Đơn vị trưởng Cụm thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2024 của Cụm thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh.

        Chủ trì hội nghị đồng chí Chu Lệ Hường, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh - Trưởng Cụm thi đua và đồng chí Lê Văn Cường, Phó Cục Trưởng Cục THADS tỉnh - Phó Trưởng Cụm thi đua cùng lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an và đại diện Phòng Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ.

nc1

Toàn cảnh Hội nghị

        Theo phân công, năm 2023, TAND tỉnh làm Trưởng Cụm thi đua, Cục THADS tỉnh làm Phó Trưởng Cụm thi đua. Đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó đã phối hợp, duy trì, điều hành hoạt động của Cụm thi đua theo đúng Quy chế; thường xuyên trao đổi thông tin với các thành viên trong Cụm thi đua đảm bảo tính thống nhất, thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua vào thực tế của từng cơ quan, đơn vị, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua của các thành viên trong Cụm thi đua.

        Các đơn vị trong Cụm đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản về thi đua khen thưởng do Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành dọc cấp trên phát động; chủ động xây dựng để triển khai với các hình thức, phương pháp sáng tạo, đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, chuyên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng đơn vị; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng các tập thể cơ sở, những người lao động trực tiếp; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

nc

Đồng chí Chu Lệ Hường, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn
Trưởng cụm thi đua phát biểu tại hội nghị

        Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị luôn nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, chấp hành nghiêm túc pháp luật, kỷ luật, quy định. Qua đó, góp phần bảo đảm quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ công lý, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

        Trong công tác thi đua, Cụm thực hiện có bài bản, có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Cụm thi đua đã phát động phong trào thi đua yêu nước và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong năm 2023. Các phòng trào thi đua đều có chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, thời gian biện pháp thực hiện cụ thể, 100% các đơn vị, tập thể, bộ phận cơ sở đều tham gia ký kết giao ước và đăng ký nội dung thi đua cụ thể năm 2023.

        Kết thúc các phong trào, đợt thi đua, các đơn vị đã tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan toả, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua có 1.003 lượt tập thể và 3.427 lượt cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Trung ương, địa phương và ngành dọc cấp trên; tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp đạt 89,4%; cấp ủy, tổ chức đảng các đơn vị trong Cụm thi đua đều đạt hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

nc2

Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh
thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024

        Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua đã thảo luận, tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được; nhận diện những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

        Trên cơ sở các kết quả năm 2023 và kết quả thẩm định, chấm điểm thi đua, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất bình xét, suy tôn TAND tỉnh là đơn vị dẫn dầu trong phong trào thi đua để đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 02 đơn vị đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2.

        Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành bầu đơn vị Cục THADS tỉnh làm trưởng cụm, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 làm phó trưởng cụm thi đua năm 2024, đồng thời phát động và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024.

 

 

 

Phạm Việt Hùng
Toà án nhân dân tỉnh