Sở Nội vụ lấy ý kiến về đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất đối với tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy