Quyết định số 1025/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 học sinh và 04 người hướng dẫn, huấn luyện viên đạt giải tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V năm học 2022 - 2023 và Giải Vovinam học sinh phổ thông