Quyết định số 1034/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 06 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.