Quyết định số 2124/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án QL17, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội