Quyết định số 2245/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng CP về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020