Quyết định số 448/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 104 tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm 2020