V/v Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019-2020 của tỉnh Lạng Sơn

Submitted by admin on T2, 11/09/2020 - 18:16
Số hiệu
1764/QĐ-TTg
Ngày ban hành
09/11/2020
Ngày hiệu lục
09/11/2020
Cơ quan ban hành
Văn phòng Chính phủ
Người ký
Trương Hòa Bình