Sở Nội vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Create: T6, 10/27/2023 - 19:13
Author: admin

         Ngày 25/10/2023, tại Hội trường C2 - Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Nội vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 cho gần 145 học viên, đại biểu là công chức các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; công chức các cơ quan đảng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

1d

Đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

         Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh: Công tác công tác thi đua khen thưởng luôn giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là động lực của sự phát triển; để việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên có hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc theo cụm, khối thi đua để phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua. Kết thúc năm công tác, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trưởng các cụm, khối thi đua tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua. Vì vậy những công chức làm công tác thi đua phải nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, phải luôn trau dồi kiến thức kỹ năng nghiệp vụ để tham mưu cho thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị đúng các quy định hiện hành.

         Đồng chí Phó Giám đốc sở cũng đề nghị công chức tham gia lớp bồi dưỡng tập trung lắng nghe, tiếp thu các nội dung, quy định mới về công tác công tác thi đua, khen thưởng tích cực trao đổi, thảo luận với báo cáo viên các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong qua trình thực hiện tại cơ quan, đơn vị cần được hướng dẫn, giải đáp.

2d

Học viên tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

         Lớp bồi dưỡng đã lần lượt được nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ và Sở Khoa học công nghệ giới thiệu các chuyên đề:

         Chuyên đề 1: Một số quy định mới của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022.

         Chuyên đề 2: Hướng dẫn tổ chức, hoạt động và chấm điểm Cụm thi đua.

         Chuyên đề 3: Hướng dẫn tổ chức trao tặng, đón nhận một số hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua.

         Chuyên đề 4: Hướng dẫn Một số nội dung khen thưởng cấp tỉnh và khen thưởng cấp nhà nước và hồ sơ khen thưởng.

         Chuyên đề 5: Phổ biến một số nội dung quy định, hướng dẫn về hoạt động sáng kiến; Hướng dẫn viết sáng kiến và việc xét, công nhận, đánh giá hiệu quả đề tài, sáng kiến làm cơ sở xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu thi đua.

         Chuyên đề 6: Công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; kỹ năng viết bài, nâng cao chất lượng bài viết về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt việc tốt trên địa bàn tỉnh.

3d

         Kết thúc các nội dung chuyên đề, lớp bồi dưỡng cũng đã tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung có liên quan đến nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

         Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, lớp bồi dưỡng đã giúp cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Thi đua, khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hệ thống lại nghiệp vụ, nắm rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT, qua đó nâng cao nhận thức và nắm rõ được quy trình tổ chức Phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến các cấp và xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị của mình; cách thức tổ chức các hoạt động của Cụm thi đua, cách thức lập hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước và cách thức viết sáng kiến, chấm sáng kiến,… từ đó tham mưu tổ chức các hoạt động phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương, của Cụm thi đua, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm của từng cơ quan, đơn vị nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung./.

 

Phòng Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ