Báo cáo 459/BC-UBND ngày 31/10/2019 Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)