Cụm thi đua 5 huyện biên giới tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Create: T4, 08/02/2023 - 16:19
Author: admin

        Chiều ngày 31/7/2023, tại UBND huyện Đình Lập, Cụm thi đua 5 huyện biên giới đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND Đình Lập (đơn vị Phó trưởng Cụm thi đua năm 2023) và đồng chí Lê Tuấn Minh Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng (đơn vị Trưởng Cụm thi đua năm 2023) đồng chủ trì Hội nghị. Đến dự hội nghị sơ kết của cụm có đại diện Phòng Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ; đại diện Thường trực Huyện uỷ, thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng Huyện uỷ Đình Lập, UBND các huyện, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ các huyện trong cụm thi đua.

01

Toàn cảnh hội nghị sơ kết

        Sau khi nghe dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, các đơn vị thành viên trong cụm đã trao đổi, chia sẻ một số nội dung nhằm làm rõ các nội dung, hoàn thiện dự thảo báo cáo cũng như các nội dung có liên quan trong việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian 6 tháng cuối năm 2023. Qua báo cáo và kết quả thảo luận tại hội nghị cho thấy, công tác thi đua, khen thưởng đã được các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội cơ bản đều đạt và tăng so với cùng kì năm 2022, các huyện đều quan tâm, có các biện pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt đã xây dựng thương hiệu, nhãn mác các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của từng địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2023, phong trào thi đua đã được các cấp, các địa phương quan tâm triển khai có hiệu quả, công tác khen thưởng đã đảm bảo khen đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thành tích, hướng về khen các tập thể, đơn vị ở cơ sở và các cá nhân là người lao động trực tiếp.

        Tham dự hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Thuỵ, Phó Trưởng phòng thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng của cụm trong 6 tháng đầu năm; đồng thời thông tin các văn bản triển khai, hướng dẫn mới của tỉnh, Sở Nội vụ để cụm và các đơn vị thành viên quan tâm thực hiện.

        Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Cụm thi đua 5 huyện Biên giới đã tổ chức đi thăm mô hình trồng Chè và sản xuất Chè tại thị trấn Nông Trường Thái Bình.

02

Thăm mô hình trồng Chè tại thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

03

Thăm mô hình sản xuất Chè tại thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

 

 

Đường Thị Nhã
Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ