Phòng Hạ tầng- Viettel Lạng Sơn thi đua thực hiện tốt công tác triển khai trạm Viễn thông Công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Create: T6, 12/23/2022 - 00:30
Author: admin

          Thực hiện Quyết định số 326/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

          Với mục tiêu cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, bao gồm dịch vụ viễn thông bắt buộc cho xã hội và dịch vụ viễn thông phổ cập ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách đặc biệt khác; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

          Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Kiên định mục tiêu, hành động tổng lực, tăng tốc về đích” Phòng Hạ tầng- Viettel Lạng Sơn đã hoàn thành việc triển khai xây dựng 100% các trạm viễn thông công ích tại 98 thôn bản trên địa bàn toàn tỉnh.

1a

Nhân viên Phòng Hạ tầng Viettel Lạng Sơn triển khai kéo cáp tại huyện Chi Lăng

          Với công nghệ của các trạm phát sóng 2G+4G, các trạm hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ phủ sóng thêm được gần 35.000 hộ dân với khoảng 23.000 thuê bao tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc tại các khu vực vùng biên giới (Đồn biên phòng, Cửa khẩu...), đảm bảo sóng phục vụ công tác chỉ đạo an toàn, an ninh quốc gia. Đồng thời, đảm bảo chương trình sóng và máy tính cho em, giúp học sinh không bị gián đoạn việc học.

a2

Nhân viên Phòng Hạ tầng Viettel Lạng Sơn triển khai kéo cáp tại huyện Văn Lãng

          Xuất phát từ thực tế, Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống còn nhiều khó khăn. Với quyết tâm cao độ từ Cấp ủy- Ban Giám đốc Viettel Lạng Sơn đã giao nhiệm vụ cho Phòng Hạ tầng- đơn vị trực tiếp phụ trách và triển khai thi công các trạm Viễn thông Công ích tại tỉnh phải khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ cũng như hoàn thành việc phát sóng các trạm để kịp thời vận hành khai thác cho người dân có thể sử dụng và tiếp cận với các dịch vụ viễn thông trong thời gian sớm nhất, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh tại những địa phương còn khó khăn, vùng biên giới, cửa khẩu tại tỉnh.

          Với quyết tâm cao độ, đến thời điểm hiện tại, Viettel Lạng Sơn là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành 100% các trạm viễn thông công ích theo mục tiêu của Bộ Thông tin truyền thông cũng như mục tiêu do sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đặt ra.

          Từ những kết quả đó năm 2022, Viettel Lạng Sơn đã tặng Giấy khen cho phòng Hạ tầng và tặng danh hiệu thi đua Chiến sỹ thi đua cơ sở cho đồng chí Đỗ Thành Trung - Trưởng phòng Hạ Tầng

 

 

Nông Thị Hằng
Viettel Lạng Sơn