Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 74 năm ngày truyền thống Kiểm tra Đảng 16/10/1948 -16/10/2022

Create: T2, 08/01/2022 - 14:06
Author: admin

         Trong 06 tháng đầu năm 2022, với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kết quả, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 54 tổ chức đảng và 110 đảng viên; giám sát chuyên đề 39 tổ chức đảng và 72 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 09 tổ chức đảng và 20 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 13 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 07 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề 12 tổ chức đảng và 15 đảng viên; giải quyết tố cáo 10 đảng viên; kiểm tra 03 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 09 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 02 tổ chức đảng. cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 78 đảng viên với hình thức khiển trách 45, cảnh cáo 20, Cách chức 01, khai trừ 12. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

an1

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 06 tháng đầu năm 2022

         Trong 6 tháng cuối năm, để thực hiện hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kịp thời cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức trong Ngành kiểm tra Đảng nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022. UBKT Tỉnh ủy đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2022), với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022”.

         Nội dung thi đua yêu cầu cán bộ, công chức Ngành kiểm tra Đảng trong tỉnh tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đã đề ra đảm bảo tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc phát sinh theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thời gian thi đua từ ngày 15/7/2022 đến ngày 16/10/2022, dự kiến kết thúc đợt thi đua các Cụm thi đua trong Ngành kiểm tra Đảng sẽ bình xét, lựa chọn 02 tập thể và 04 cá nhân để đề nghị khen thưởng.

 

Ngọc Ánh
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn