Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2017 - 2018

Submitted by admin on T3, 08/28/2018 - 08:24