Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018

Submitted by admin on CN, 01/27/2019 - 09:19