Cụm I – Các doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Submitted by admin on T2, 07/13/2020 - 15:21

     Chiều ngày 09/7/2020, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, đơn vị Cụm phó Cụm I - các Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 07 đơn vị thành viên: Trung tâm Kinh doanh VNPT - Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Công ty Than Na Dương –VVMI, Viễn thông Lạng Sơn, Viễn thông Quân đội Viettel Chi nhánh Lạng Sơn, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV, Công ty dịch vụ MOBIFIONE tỉnh Lạng Sơn.

     Tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh – đại diện đơn vị Cụm phó thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của Cụm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng thời nêu ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị thành viên trong Cụm thi đua. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức triển khai, phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

     Sau khi nghe dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Cụm, các đơn vị thành viên đã thảo luận và bổ sung, làm rõ một số nội dung để hoàn thiện báo cáo, đồng thời nêu lên những cách làm hay để các đơn vị khác học tập, chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và cùng nhau đưa ra những giải pháp phù hợp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

CumI
Các đơn vị thảo luận tại hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của đơn vị tổ chức Hội nghị và ghi nhận những thành tích đã đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm qua số liệu thể hiện trong báo cáo, đồng thời quán triệt một số nội dung các đơn vị cần thực hiện trong việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, các phong trào phải được cụ thể hóa và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị; quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp sản xuất tại các đơn vị cơ sở.

     Hội nghị cũng đã thảo luận, đề xuất tổ chức thực hiện một số hoạt động chung của Cụm để tăng thêm tình đoàn kết giữa cán bộ, công nhân viên, người lao động của các đơn vị và tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, cụ thể Cụm đã thống nhất tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, thể thao dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2020./.

  Hoàng Quốc Thịnh
  Ban Thi đua - Khen thưởng