Cụm II các Cơ quan Quản lý chuyên ngành tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Submitted by admin on T5, 07/23/2020 - 08:01

     Ngày 21/7/2020 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Cụm II Các cơ quan Quản lý chuyên ngành, gồm 7 đơn vị đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị sơ kết của Cụm có đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm II Các cơ quan Quản lý chuyên ngành.

20.1
Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

     Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua đã nghiêm túc triển khai các văn bản thi đua như đăng ký thi đua, triển khai công tác TĐKT năm 2020, phát động phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề năm 2020. Tích cực thực hiện phong trào thi đua: “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Nội dung thi đua đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của của từng đơn vị thành viên trong Cụm. Công tác xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương điển hình tiên tiến được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Tại Hội nghị các đại biểu đã góp ý vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm và bổ sung phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

20.2
Đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban TĐKT, Sở Nội vụ phát biểu

     Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban TĐKT, Sở Nội vụ đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm, đánh giá cao vai trò của các đơn vị trưởng, phó Cụm thi đua trong công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động Cụm. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị cần tập trung thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị có nhiều mối liên hệ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh./.

  Ong Thị An
  Phòng TH-HC, Ban TĐKT