Cụm II - Các Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Create: T7, 01/09/2021 - 00:42
Author: admin

     Chiều ngày 05/01/2021 cụm II các Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

     Tham dự Hội nghị các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 08 đơn vị thành viên: Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn (Cụm trưởng); Công ty cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn (Cụm phó); Công ty cổ phần Xây lắp điện Lạng Sơn; Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Lạng Sơn; Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành; Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi; Công ty cổ phần xây dựng Lạng Sơn; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn và đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;.

     Tại Hội nghị, đơn vị Cụm trưởng (Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn) đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng thời nêu ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Cụm đạt được hiệu quả cao hơn trong năm 2021.

1

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 cụm II các Doanh nghiệp tỉnh

     Cụm thi đua đã tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản cấp trên và phát động nhiều phong trào có hiệu quả; các phong trào đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, cán bộ, nhân viên, người lao động phấn khởi ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2020, các đơn vị trong cụm đã nộp ngân sách đầy đủ. trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, bảo đảm quyền và lợi ích cho người lao động; Cụm đã chú trọng khen thưởng trực tiếp đối với người lao động, tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp chiếm tỷ lệ cao trong năm. Đặc biệt Công tác an sinh xã hội, phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo- không để lại ai bỏ lại phía sau” được cụm thi đua triển khai nghiêm túc và tích cực hiệu quả cụ thể: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn đã cung ứng bà con trên địa bàn tỉnh các sản phẩm phân bón chậm trả thời hạn 6-9 tháng mới thu hồi vốn, số lượng trên 2.500 tấn, giá trị trên 11 tỷ đồng; Công ty Cổ phần xây dựng Lạng Sơn đóng góp ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới 45 triệu đồng; Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành tham gia làm đường bê tông nông thôn hơn 10km tại các huyện Văn Lãng, Lộc Bình, Văn Quan và một số đơn vị khác trong cụm cũng đã có nhiều đóng góp quý báu và thiết thực.

     Thông qua kết quả chấm điểm, Cụm thi đua dự kiến đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 cho Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn và tặng Bằng khen cho Công ty cổ phần Xây dựng Lạng Sơn (đơn vị xếp thứ Nhì cụm thi đua); Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi (đơn vị xếp thứ Ba cụm thi đua).

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Bảy, Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính ghi nhận và biểu dương kết quả cụm II các Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cụm thi đua quan tâm và cụ thể hoá bằng các quy định về việc khen thưởng qua việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất; khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề; tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến để động viên, khen thưởng kịp thời.

     Hội nghị cũng đã nhất trí bầu Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi là đơn vị Cụm trưởng và Công ty cổ phần xây dựng Lạng Sơn là đơn vị Cụm phó năm 2021. Đơn vị Cụm trưởng thay mặt các đơn vị thành viên phát động phong trào thi đua năm 2021, đồng thời đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021 với quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ kế hoạch được giao.

2

Các đơn vị trong cụm thi đua kí kết giao ước thi đua năm 2021

  Lương Thị Nga
  Ban Thi đua – Khen thưởng