Cụm thi đua các cơ quan Trung ương tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước xây dựng nông thôn mới" gắn với phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025.

Create: T5, 11/16/2023 - 22:27
Author: admin

         Sáng 15/10, tại thôn Bản Xả, xã Bính Xá, huyện Đình Lập đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời khánh thành nhà văn hóa thôn Bản Xả, xã Bính Xá, huyện Đình Lập sau khi được cải tạo, sửa chữa và xây dựng mở rộng.

         Dự Ngày hội, có đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Cụm thi đua các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh gồm: BHXH tỉnh- đơn vị Trưởng Cụm, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đình Lập; đại diện lãnh đạo UBND xã Bính Xá; Trưởng thôn Bản Xả và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn thôn.

16.1

Cụm thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
trao tặng thôn Bản Xả 120 triệu đồng cải tạo, mở rộng nhà văn hoá thôn

         Theo báo cáo tại Ngày hội, thôn Bản xả hiện có 56 hộ với tổng số 256 người. Trong đó có 17 hộ cận nghèo chiếm 30,35%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,85%, các chính sách an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm thực hiện. Trong năm 2023, thôn Bản Xả đã vận động các nguồn tài trợ để xây dựng, cải tạo và mở rộng nhà văn hóa thôn từ 45m2 lên 112,5m2 với tổng kinh phí xây dựng trên 312 triệu đồng.

16.2

Cụm thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trao tặng quà cho thôn và 20 xuất quà,
mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách của thôn Bản Xả

         “Với tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ các gia đình, đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là để hưởng ửng phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cụm thi đua các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thành viên trong Cụm đóng góp 01 ngày lương để ủng hộ, hỗ trợ thôn Bản Xả cải tạo và mở rộng nhà văn hóa với số tiền 120 triệu đồng. Thông qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân thôn Bản Xả”, ông Hà Đình Hải, đại diện đơn vị Trưởng Cụm thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ tại Ngày hội.

         Cũng nhân dịp này, Cụm thi đua các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh đã đồng thời trao tặng thôn Bản Xả 03 triệu đồng cùng 20 xuất quà, trị giá mỗi xuất 500.000 đồng cho 20 gia đình thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Bản Xả./.

 

Hoàng Thùy
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn