Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên không gian mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Create: T4, 07/12/2023 - 07:13
Author: admin

        Triển khai Quyết định số 2194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”; Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn xác định công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ cấp bách có tính chất chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Tài liệu lưu trữ chỉ thật sự được phát huy giá trị khi được khai thác sử dụng để phục vụ các mặt hoạt động khác nhau của đời sống xã hội. Chính vì thế, công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược của mọi cơ quan lưu trữ, là mục tiêu cao nhất và cũng là mục đích cuối cùng của công tác lưu trữ.

        Nhằm triển khai thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số đảm bảo theo quy định, Sở Nội vụ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. Đến hết năm 2022, số tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh đã được số hóa trên 95%, qua đó góp đã có những tác động tích cực trong việc phục vụ độc giả, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến khai thác tra tìm tài liệu. 6 tháng đầu năm 2023, từ nguồn tài liệu điện tử đã được số hóa tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức thành công Chương trình công bố tài liệu lưu trữ trên không gian mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Lạng Sơn 75 thi đua yêu nước”. Hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và Hội đồng TĐKT tỉnh. Chương trình công bố gồm 02 phần:

        Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng và tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

1a2a

(Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới toàn thể Đồng bào yêu quý cả nước về việc
tham gia phong trào “Thi đua yêu nước” năm 1948. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

3a

(Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các anh hùng chiến sĩ thi đua trong
Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ Nhất năm 1952. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

        Phần 2: Lạng Sơn thi đua làm theo lời Bác.

4a

(Công văn số 39 VP ngày 14/7/1948 của Ban Lãnh đạo thi đua ái quốc tỉnh Lạng Sơn
về việc kê khai khẩu hiệu thi đua ái quốc. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn)

5a

(Lạng Sơn “Cảng nổi” tiếp nhận sự chi viện của bạn bè quốc tế tới Việt Nam
những năm đầu kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1965-1973. Nguồn: NSNA Vũ Bách)

        Với trên 120 tài liệu, hình ảnh, câu trích, text, Chương trình công bố tài liệu lưu trữ Lạng Sơn 75 năm thi đua yêu nước đã khái quát về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời và phát triển phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tái hiện quá trình thi đua của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, góp phần ôn lại truyền thống dân tộc, lịch sử phong trào thi đua của các ngành, các cấp trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức hăng hái thi đua xây dựng quê hương Xứ Lạng.

        Lần đầu tiên việc công bố tài liệu bằng hình thức triển lãm trên không gian mạng nhằm tạo sự lan tỏa thông tin tư liệu, tài liệu, hình ảnh về phong trào thi đua ái quốc qua các thời kỳ hiện đang được lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh đến với đông đảo công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tiếp cận dễ dàng nhanh chóng qua mạng Internet, nhằm mục tiêu từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

        Đến ngày 14/7/2023, sau hơn 01 tháng Chương trình công bố được đăng tải trên không gian mạng, đã có gần 6.800 lượt người truy cập, đây là kết quả bước đầu của Chương trình công bố và cũng là động lực to lớn để Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

 

 

Ong Thị An
Trung tâm Lưu trữ lịch sử