UBND huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Thi đua - Khen thưởng năm 2020

Create: T6, 10/30/2020 - 22:45
Author: admin

     Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện Tràng Định về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Nhằm mục đích giúp cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện tiếp cận những văn bản mới về công tác thi đua khen thưởng, qua đó các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả các nội dung trong việc bình xét, đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm 2020.

     Ngày 29/10/2020, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Tràng Định, UBND huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Đến dự và trực tiếp báo cáo các nội dung chuyên đề tại hội nghị có ông Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; ông Lý Văn Hơn, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tràng Định; các đồng chí báo cáo viên và hơn 150 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tham gia Cụm thi đua của huyện Tràng Định năm 2020.

     Đồng chí Lý Văn Hơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tràng Định phát biểu khai mạc Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 của huyện Tràng Định.

 

 

1

Ảnh: ông Lý Văn Hơn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tràng Định phát biểu khai mạc hội nghị

     Hội nghị đã lần lượt được nghe các báo cáo viên của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn giới thiệu các chuyên đề:

     Chuyên đề 1: Quán triệt, triển khai một số văn bản mới về công tác thi đua khen thưởng: Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh.

     Chuyên đề 2: Hướng dẫn xây dựng điển hình tiên tiến; xây dựng báo cáo thành tích; xây dựng hướng dẫn khen thưởng chuyên đề.

 

 

2

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

     Trên cơ sở các nội dung chuyên đề, Hội nghị thảo luận tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ một số nội dung liên quan đến việc tổ chức hoạt động khối, cụm thi đua, điều kiện trình khen thưởng trên cơ sở nguyên tắc xét khen thưởng theo quy định của Bộ Nội vụ. Các đồng chí báo cáo viên đã lần lượt tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu đồng thời giải trình một số lý do liên quan đến nguyên tắc và điều kiện khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân.

     Đồng chí Lý Văn Hơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tràng Định phát biểu bế mạc Hội nghị. Trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị có thêm những kiến thức, kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác TĐKT góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của huyện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ đề nghị sau buổi tập huấn này, các đồng chí tham dự hội nghị cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

     1. Tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy định về công tác TĐKT, đặc biệt là Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

     2. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các quy định về công tác TĐKT trong giai đoạn tới.

     3. Tuyên truyền, phổ biến toàn bộ nội dung tập huấn về công tác TĐKT đến toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình, đặc biệt là đối với khối Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND các xã, thị trấn đồng thời tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị xây dựng, phát hiện và nuôi dưỡng điển hình tiên tiến tại đơn vị.

     Kết thúc các nội dung tập huấn, các báo cáo viên của Ban Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện và đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn đến tham quan mô hình trồng cây Quýt, Chanh đào, cây Quế, kết hợp trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm, một số loại cây ăn quả của gia đình ông Đinh Văn Phú (với vợ chồng là 02 lao động chính), tại thôn Nà Thà, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định.

     Đây là một trong những mô hình hộ gia đình có nhiều tiềm năng phát triển của xã Kim Đồng; với mô hình kết hợp này, sau khi trừ các chi phí, thu nhập hàng năm của gia đình đạt trên 100 triệu đồng.

3

Ảnh đồi Quế của gia đình ông Đinh Văn Phú, thôn Nà Thà, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định

4

Ảnh vườn Quýt và Chanh đào của gia đình ông Đinh Văn Phú, thôn Nà Thà, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định

  Lê Thị Bảy
  Ban Thi đua - Khen thưởng