Cụm, khối thi đua của tỉnh

     Chiều ngày 05/01/2021 cụm II các Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

     Tham dự Hội nghị các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 08…

     Chiều ngày 05/01/2021, tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Cụm I – Các tổ chức tín dụng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;…

     Chiều ngày 04/01/2021, tại Hội trường, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các cơ quan Hội - Hiệp hội đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

     Tham dự Hội nghị…

     Chiều ngày 04/01/2021 cụm I các Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

     Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư có đồng chí Phùng Thị Thanh Nga;…

      Chiều ngày 04/01/2021 cụm II các Tổ chức tín dụng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thu Hòa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Vũ…

     Chiều ngày 05/01/2021, tại Hội trường Công ty Điện lực Lạng Sơn, Cụm thi đua II - Các doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ,…

     Chiều ngày 04/01/2021, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cụm các cơ quan Văn hóa - Xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó…

     Chiều ngày 04/01/2021, tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cụm I - Các cơ quan Quản lý chuyên ngành đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Trưởng…

     Chiều ngày 30/12/2020, Cụm Thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các Đoàn thể Nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có ông Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy…

     Chiều ngày 30/12/2020, tại Phòng Hội thảo, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các cơ quan Đảng đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng ngày 23/12/2020, tại trụ sở Trung tâm kinh doanh VNPT Lạng Sơn, đơn vị Cụm trưởng Cụm I - Các doanh nghiệp Trung ương đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

     Ngày 16/11/2020, Cụm thi đua các cơ quan Hội - Hiệp hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng. Ông La Ngọc Nhung, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng Cụm thi đua, Trưởng đoàn; tham gia đoàn có…

     Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Sáng ngày 21/8/2020, Cụm Thi đua MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức các hoạt…

     Thực hiện kế hoạch của Cụm thi đua năm 2020, chiều ngày 15/8/2020, Cụm Thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh là Trưởng Cụm, Sở Tài chính là Phó trưởng Cụm và 06 đơn vị thành viên gồm: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở…

     Ngày 21/7/2020 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Cụm II Các cơ quan Quản lý chuyên ngành, gồm 7 đơn vị đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị sơ kết của Cụm có đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban Thi đua…

     Sáng ngày 14/7/2020, Cụm thi đua 5 huyện Biên giới đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo…

     Chiều ngày 09/7/2020, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, đơn vị Cụm phó Cụm I - các Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, các đồng chí Lãnh đạo và…

     Chiều ngày 10/7/2020, Cụm các cơ quan Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Thuỵ, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm…

     Chiều ngày 08/7/2019, tại trụ sở Cục Quản lý thị trường, Cụm thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Lý Văn Thăng, ủy viên Ban Thường…

     Ngày 03/7/2020 Cụm I các Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Ủy viên thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; đồng chí Phùng Thị Lệ Nhung, đại…